Quote van de dag

Succes is geen toeval maar een keuze.

Over Socrates

Socrates ondersteunt organisaties en mensen in het realiseren van hun commerciële doelstellingen.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Het analyseren, herinrichten en implementeren van uw verkoopprocessen.
  • Het meten van de verkoopkracht van uw verkoopmedewerkers.
  • Het analyseren van de drijfveren van uw medewerkers, teams en afdelingen.
  • Het ontwikkelen van de competenties van uw verkoopmedewerkers en management.
  • Het aanreiken van methodieken waarmee met meer zekerheid resultaat wordt bereikt.
  • Het begeleiden van uw verkoopmedewerkers bij het toepassen in de praktijk van nieuw verworven kennis, vaardigheden en methoden.
  • Resultaatgerichte actieprogramma's voor resultaat op korte termijn.
  • Bij alles wat we doen staat 'de mens' centraal. Wij leveren een blijvende bijdrage aan een verbetering van uw commerciële resultaat door het beste uit uw mensen te halen.


Het vermogen om dromen en ambities waar te maken zit in mensen zelf. Het enige wat we hiervoor moeten doen is deze innerlijke kracht ontginnen. Socrates, de invloedrijkste filosoof uit de Griekse oudheid was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde. 'Ken u zelf' was het leidmotief in zijn zoektocht naar die ultieme kennis van het diepste zelf.

Zelfkennis is de sleutel tot invloed op jezelf, de ander en de omgeving. De sleutel tot succes! Met deze uitgangspunten heeft Socrates haar trainingen ontwikkeld.