Quote van de dag

Leiderschap is een keuze, geen positie; iedereen kan het en echte leiders doen het.

Onze visie

'Gras kun je niet laten groeien door er aan te trekken, maar alles wat aandacht krijgt bloeit'.

Wij geloven niet dat wij mensen, deelnemers aan onze programma's, kunnen ontwikkelen. Ontwikkeling gebeurt namelijk alleen als de deelnemer dit zelf wil. Plato zei het al: "Opgedrongen kennis beklijft niet." 

Onze rol zien wij daarom voornamelijk in het motiveren tot verandering, tot verbetering, het bieden van een veilige omgeving waarin met nieuw gedrag geoefend kan worden. Naast het concreet aanleren van nieuw gedrag stimuleren wij vooral de wil om het de dag na de training zelf te gaan doen.

Het ontwikkelen van competenties: een andere houding, gedrag, vaardigheden of het toepassen van kennis vergt een specifieke aanpak. Een paar dagen training, zoals in het verleden vaak gebeurde realiseert dit niet. Een gestructureerde aanpak met een grondige start en een doordacht plan, dicht tegen de praktijk van de deelnemer, en een regelmatige evaluatie van de resultaten en sturing hierop, ontwikkelt mensen wél.