Quote van de dag

Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt.

Succesvol Coachen

Resultaat

U...

 • bent in staat uw medewerkers op inspirerende wijze te coachen en te begeleiden.
 • krijgt inzicht in de belangrijke persoonseigenschappen van een coach.
 • leert vraagtechnieken en luistertechnieken optimaal toe te passen.
 • leert op objectieve wijze de prestaties van medewerkers te beoordelen.
 • krijgt inzicht in het GROW model als leidraad voor coaching.
 • leert inhoud en richting te geven aan ontwikkelingsgesprekken.
 • bent in staat een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.
 • leert een coachingstraject te evalueren.

 

Voor wie

Leidinggevenden die op een coachende manier willen leidinggeven en zelf een actieve bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers.

 

Inhoud

 • Onderscheid tussen een manager en een coach.
 • Persoonseigenschappen van een coach.
 • Vraagtechnieken en luistertechnieken.
 • Objectief beoordelen van prestaties.
 • GROW model (van John Whitmore).
 • Voeren van ontwikkelgesprekken.
 • Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Evalueren van de coaching.
 • Praktijksituaties en voorbeelden.
 • Persoonlijk actieplan. 

 

Werkvormen

De training is gericht op de eigen persoonlijke vaardigheden. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van audio- en video-opnames om de eigen ontwikkeling vast te leggen. Theorie, praktijk en rollenspelen wisselen elkaar hierin op speelse wijze af. De deelnemers ronden de training af met een individueel actieplan, waarin de persoonlijke leerpunten zijn opgenomen. Aansluitend kan de deelnemer gedurende een periode van twee maanden de trainer raadplegen voor begeleiding. In de training is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Aan het einde van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat.

 

Tijdsduur

De training duurt drie dagen (2+1) waarvan de eerste twee dagen aaneengesloten zijn inclusief een avondprogramma. De trainingsdagen zijn verspreid over een periode van vijf weken. Hierdoor heeft men de gelegenheid het geleerde direct toe te passen in de praktijk en naderhand ervaringen met elkaar te delen.