Quote van de dag

Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op.

Ken uzelf

Inzicht in motivatie en gedrag

Waarom functioneert de ene afdeling goed en zijn er altijd strubbelingen in de andere? En hoe komt het toch dat een goede werknemer niet uit de verf komt in een nieuwe functie. Met Profile Dynamics krijgt u inzicht in drijfveren en voorkeursgedrag van uzelf en van andere medewerkers. Het laat ook zien of mensen op eenzelfde golflengte zitten en goed kunnen samenwerken. Het is maar een greep uit de mogelijkheden.

  • Persoonlijke profielen, training en coaching
  • Team-analyses, team-building en trainingen
  • Organisatie en verandermanagement
  • Inzet bij werving en selectie
  • Outplacement en re-integratie ondersteunen
  • Competentiemanagement

Wat is Profile Dynamics?

Profile Dynamics is een instrument dat mensen typeert in een zevental kleuren die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen en gedrag. Een persoonlijk scoreprofiel op deze zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Op basis hiervan is persoonlijke coaching of begeleiding mogelijk en kan de consistentie binnen teams, afdelingen of bedrijven worden gemeten en getraind.

Ken uzelf

Profile Dynamics is speciaal ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuele mensen, maar ook van teams en afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drives die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren met anderen. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze gemakkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zich kunnen opstellen.

Profile Dynamics is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves, die zeven belangrijke en zeer herkenbare waardenstelsels definieerde die de basis vormen van ons denken en handelen.

Met het inzicht in de eigen wijze van denken en handelen, krijgt u een beter inzicht in uw eigen gedrag en hoe u overkomt op anderen. Hierdoor bent u in staat bewust te sturen op het onbewuste van de ander om de actie in de gewenste richting te krijgen. Alleen met kennis van uzelf kunt u mensen in de omgeving beïnvloeden! 

Socrates is Profile Dynamics gecertificeerd. Op de website van Profile Dynamics vindt u meer informatie over de aard van deze waardenstelsels of drijfveren en de invloed ervan op ons gedrag. Ook wordt uitgelegd hoe de test werkt en hoe u de resultaten ervan kunt interpreteren.