Quote van de dag

Falen bestaat niet, er is alleen feedback.

 

Videometing

Meten is weten

Het kennen van de eigen sterktes en zwaktes met betrekking tot verkoopvaardigheden geeft iedere verkoopmedewerker de mogelijkheid om deze te versterken en hierbij te werken aan de eigen performance en daarbij gericht support te vragen aan de eigen manager. Socrates maakt dit mogelijk door middel van een videometing waarbij verkoopvaardigheden objectief worden gemeten.

 

Doelstellingen Videometing

  • Het toetsen van het huidige verkoopvaardigheden niveau (0-meting). Dit kan dienen als input voor de training waardoor de juiste persoonlijke accenten kunnen worden aangebracht.
  • Het - op basis van deze 0-meting - kunnen opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan als sturingselement voor de medewerker en de manager.
  • Het gebruiken van het ontwikkelingsplan om inhoud te kunnen geven aan coachingsgesprekken tussen medewerker en manager.
  • Het toetsen van het verbeterde verkoopvaardigheden niveau na de training (1-meting). Hiermee krijgt men inzicht welke vorderingen en resultaten zijn behaald in het ontwikkelingstraject van de medewerker.

 

De videometing in de praktijk

Na een zorgvuldige voorbereiding wordt er een verkoopgesprek van ongeveer twintig minuten met een acteur als klant opgenomen op camera. Dit gesprek wordt beoordeeld door de manager en door een consultant van Socrates op basis van tevoren bekende objectieve beoordelingscriteria.

De resultaten van de beoordeling worden naar de deelnemer met een kopie aan zijn of haar manager opgestuurd waarna vervolgens de beoordeling in een persoonlijk gesprek wordt besproken. Hierbij staan de volgende punten centraal:

  • Wat zijn de resultaten: wat is goed en wat is te verbeteren?
  • Wat zijn uw conclusies en de daarop gebaseerde competentie ontwikkelingspunten?
  • Wat zijn de conclusies van de manager en de daarop gebaseerde competentie ontwikkelingspunten?
  • Wat zijn de conclusies van de consultant en de daarop gebaseerde competentie-ontwikkelingspunten?
  • Een concreet ontwikkelingsplan als eindconclusie opgemaakt door de medewerker zelf, de manager en de consultant van Socrates.

Op basis van de conclusies maken wij gezamenlijk een actieplan waarin wordt aangegeven wat zowel de medewerker als de manager gaan doen om tot verbetering te komen: wie, wat, wanneer (deadline) en hoe.

De dvd met filmopnames en het beoordelingsformulier blijven in het bezit van de medewerker.