Quote van de dag

Wat doe ik toch steeds wat ik niet wil? Wat laat ik toch steeds wat ik wel wil?