Quote van de dag

Als een kwestie onoplosbaar lijkt, komt dat niet omdat je de oplossing niet ziet, maar omdat je het probleem niet ziet.

 

Onze missie

Een blijvende bijdrage leveren aan een verbetering van uw commerciële resultaat door het beste uit uw mensen te halen.

Het vermogen om dromen en ambities waar te maken zit in mensen zelf. Het enige wat we hiervoor moeten doen is deze innerlijke kracht ontginnen. Socrates, de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde. Socrates leefde van 470 tot 399 V.C. en werd gezien als de communiceerder van zijn tijd.

'Ken u zelf' was het leidmotief in zijn zoektocht naar die ultieme kennis van het diepste zelf. Dat opdiepen van kennis moest volgens Socrates gebeuren zoals een vroedvrouw een kind ter wereld helpt komen, door tussen te komen met beurtelings aanmoediging om door te gaan of op te houden, en zijdelings te helpen duwen en masseren. Socrates noemde deze methode de vroedvrouwtechniek. Men moest bij de 'leerling' of de zoeker naar waarheid deze techniek toepassen om hem te helpen die waarheid, de echte kennis, in zichzelf te ontdekken.

Zelfkennis is de sleutel tot invloed op jezelf, de ander en de omgeving. De sleutel tot succes! Met deze uitgangspunten heeft Socrates haar trainingen ontwikkeld.