Quote van de dag

Wie anderen wil leiden, moet eerst zijn eigen meester worden.

Onze partners

Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit heeft een grote reputatie op het gebied van managementopleidingen. De universiteit is de enige geprivatiseerde universiteit in Nederland. Opgericht in 1946 door en voor het bedrijfsleven is Nyenrode het kennis- en ervaringscentrum voor managers en ondernemers. De activiteiten van Nyenrode Business Universiteit kunnen worden onderverdeeld in de groepen: Master en post Master Programs, Executive Education, Doctorate Programs en Summer Programs. Socrates verzorgt voor Nyenrode Business Universiteit regelmatig gastcollege's op Sales vakgebied.

 

 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een stevige verankering in de stad Rotterdam en de regio. Vanuit die sterke betrokkenheid op haar stedelijke omgeving heeft de EUR op specifieke terreinen aansluiting bij de wetenschappelijke wereldtop, zoals in de geneeskunde en gezondheidszorg, in economie, econometrie en management. Socrates verzorgt voor de Erasmus Universiteit Rotterdam regelmatig gastcollege's op Sales vakgebied.

 

 

Media Academie

De in Hilversum gevestigde Media Academie is het opleidingsinstituut voor de Nederlandse omroepen, mediaproducenten en andere bedrijven die professioneel te maken hebben met communicatie en audiovisuele media. Socrates werkt samen met de Media Academie in haar trainingen Professioneel Presenteren en Situationeel Leiderschap.

Professioneel Presenteren Wist u dat in de communicatie tussen mensen maar liefst 93% van de boodschap wordt bepaald door non verbale communicatie en de wijze waarop u uw stem gebruikt. In de training Professioneel Presenteren adviseert een gastdocent van de Media Academie de cursisten over de wijze waarop zij hun overtuigingskracht kunnen vergroten door hun persoonlijke uitstraling, houding en intonatie.

Situationeel Leiderschap Routine en werkdruk leiden tot een optreden volgens een vast gedragspatroon, waardoor managers vaak op een bepaald functioneringspatroon blijven hangen. Tijdens de training Situationeel Leiderschap worden cursisten getoetst op hun regisserende kwaliteiten in verschillende situaties. Observatie en analyse zorgen voor nieuwe impulsen om het functioneren in de praktijk daadwerkelijk te verbeteren.

 

Profile Dynamics

Profile Dynamics is speciaal ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuele mensen, maar ook van teams en afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drives die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren met anderen. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze gemakkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zich kunnen opstellen. Socrates is Profile Dynamics gecertificeerd.

 

 

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement

De afgelopen jaren heeft een belangrijke herwaardering plaatsgevonden van inkoop en supply management. Deze aandacht vertaalt zich ook in meer aandacht voor inkoop in het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving. De rol van inkoop om organisatiedoelen te behalen, wordt steeds groter. NEVI draagt daaraan bij door de inkoopprofessional te ondersteunen in zijn ontwikkeling en door het belang van de professionalisering van inkoop uit te dragen.

NEVI is met 11.000 inkoopprofessionals waaronder 6.000 leden hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Socrates verzorgt voor NEVI regelmatig gastcollege's op Sales vakgebied.