Quote van de dag

Niet het vallen is erg, maar het blijven liggen waar je gevallen bent.

Onze werkwijze

Voorafgaand aan een training gaat de trainer met één of enkele deelnemers een dag mee naar zijn of haar klanten om inzicht te krijgen in de dagelijkse werkwijze en de wijze waarop het commerciële gesprek wordt ingericht. Daarnaast wordt alle deelnemers gevraagd voorafgaand aan de training een schriftelijke vragenlijst in te vullen zodat de trainer tijdens de training voldoende aandacht kan besteden aan de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer en aan specifieke vraagstukken uit zijn of haar praktijk. Desgewenst kan door middel van een videometing en een 360 graden analyse zelfs een haarscherpe foto worden gemaakt van het kennis- en vaardighedenniveau van de deelnemer. 

Juist de combinatie van meten waar men staat bij de start, het vanuit deze inzichten toepassen van de juiste interventies en technieken, het aanreiken van een perfecte rapportage waarin de gemeten aspecten duidelijk en inzichtelijk worden gepresenteerd en coaching op de werkplek geeft een zeer sterke impuls aan de persoonlijke ontwikkeling van ook uw medewerkers. Door middel van de Socrates Score Card™ wordt de ontwikkeling van uw medewerker van begin tot eind nauwkeurig bijgehouden. Tijdens het gehele programma kan de deelnemer om persoonlijke begeleiding van de trainer vragen.

In een persoonlijk gesprek met het management zal feedback en advies worden gegeven naar aanleiding van alle trainingsdagen. Naast de behandelde onderwerpen zal van elke deelnemer de belangrijkste leerpunten worden besproken. Dit geeft het verkoopmanagement de benodigde handvatten om nog beter te coachen, te managen en te sturen. U krijgt feitelijk een dashboard met knoppen waarop u kunt drukken om medewerkers anders of beter te laten functioneren.

Het succes van de training of beter nog, het rendement op de geïnvesteerde opleidingseuro's staat of valt met coaching in de praktijk. Het nieuwe gewenste gedrag zal immers eigen gemaakt moeten worden om te voorkomen dat mensen terugvallen in hun oude ongewenste gedrag.