Quote van de dag

Een echt veranderingsproces kent alleen maar een begin.

 

Sales Power

Sales Power™ is een buitengewoon krachtige manier om op korte termijn resultaat te boeken. In een tijdsbestek van zes weken wordt het ´Best Practice' verkoopproces ontworpen, de bijbehorende boodschap naar de klant ontwikkeld, wordt de boodschap getoetst aan de praktijk en ingetraind bij de verkopers. Vervolgens wordt het 'Best Practice' verkoopproces geïmplementeerd en de resultaten geëvalueerd.

Sales Power™ bestaat uit de volgende stappen:

 1. Ontwerpen van het 'Best Practice' verkoopproces
 2. Ontwikkelen van een boodschap met Sales Power
 3. Toetsen van de Sales Power boodschap in de praktijk
 4. Intrainen van de Sales Power boodschap
 5. Implementeren van het 'Best Practice' verkoopproces
 6. Evaluatie van de resultaten

 

Sales Power™ is het antwoord op uw vragen:

 • Hoe zetten wij een nieuw product in de markt?
 • Hoe winnen wij op korte termijn nieuwe klanten?
 • Hoe vergroten wij ons marktaandeel?
 • Hoe vergroten wij de opbrengsten van onze inspanningen?
 • Hoe versterken wij de relatie met bestaande klanten?
 • Hoe zetten we een nieuw concept in de markt?
 • Hoe boren we een nieuwe markt aan?

 

Sales Power™ is een zeer resultaatgericht actieprogramma dat naast een professionele werkwijze en structuur vooral een echte verkoopsfeer creëert in de organisatie. Iedere medewerker levert direct of indirect een bijdrage aan het verkoopsucces. Door deze inzichtelijk te maken voor iedereen wordt een ´wij gevoel´ gecreëerd. Het succesvol afsluiten van orders en het behalen van targets moet immers niet alleen door verkoper als vooruitgeschoven pion, maar door de gehele organisatie als een hoogtepunt worden ervaren.